Harmonogram etapów 11 RPH opublikowany

Na stronie Rajdu opublikowane zostały harmonogramy poszczególnych etapów oraz mapa ze schematyczną lokalizacją PKC, po których zawodnicy będą mieli przerwy komasacyjne.

Dokumenty są dostępne w zakładce STREFA KIBICA, na stronie www.rajdpolskihistoryczny