Aktualizacja regulaminów.

Aktualizacja !

W zakładce dla zawodników zamieściliśmy aktualne regulaminy z akceptacją i Visą FIA.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów.