10 RPH jako finałowa runda Trophy for Historic Regularity Rallies.

Rajd odbędzie się w dniach 11-14 Listopad 2021r.

Galeria 6 RPH

fot. A. Kasztelewicz; Ł.Kutyba; M.Jureczko