7 RPH dostarł do mety!

Wielkie gratulacje dla wszystkich zawodników!

WYNIKI

Galeria 6 RPH

fot. A. Kasztelewicz; Ł.Kutyba; M.Jureczko